22 March 2023
Home » Ryanair pozywa Taoiseach oraz rząd w związku z ograniczeniami podróży

Ryanair pozywa Taoiseach oraz rząd w związku z ograniczeniami podróży

RYANAIR WYSTĄPIŁ o powództwo do Sądu Najwyższego mające na celu uchylenie, jak twierdzi, międzynarodowych ograniczeń podróży ogłoszonych przez rząd na początku tego miesiąca. Ryanair twierdzi, że „ograniczenia” wynikające z pandemii są niezgodne z prawem, stanowią nieproporcjonalną ingerencję w prawa jednostki i są szkodliwe dla jego działalności. W swojej akcji Ryanair kwestionuje środki ogłoszone 21 lipca, w tym osoby, które nie podróżują poza wyspę Irlandii, z wyjątkiem ważnych celów, oraz że w 2020 r. wszyscy spędzą wakacje w domu. Podważa również to, co mówi, że wymaga od osób powracających do kraju z krajów nie znajdujących się na zielonej liście, aby ograniczyć ich przemieszczanie się i izolować na okres 14 dni. Ryanair twierdzi, że środki te mają charakter obowiązkowy i mają taki sam skutek, jak przepisy, które według nich powinny mieć, ale nie zostały przegłosowane lub zatwierdzone przez izby Oireachtais. W rezultacie linia lotnicza twierdzi, że ograniczenia są niezgodne z konstytucją i naruszają ustawy o zdrowiu z 1970 i 2020 r., Europejską Konwencję Praw Człowieka i Europejską Kartę Praw Podstawowych. Powództwo Ryanair-a jest przeciwko Taoiseach i prawnikowi głównemu. Aer Lingus Ltd jest także stroną zawiadomienia w sprawie. W korespondencji skierowanej do sądu państwo stanowczo zaprzecza zaskarżonym środkom, które, jak twierdzi, mają charakter doradczy i nieobowiązkowy, oraz są niezgodne z prawem. Państwo irlandzkie stwierdziło, że nie ma podstaw do zaskarżenia środków. Ustalono, że trzeba powadomić państwo irlandzkie o niekoniecznych podróżach w odniesieniu do proporcjonalnych i przejrzystych środkach zaprojektowanych w celu radzenia sobie z globalnym stanem zagrożenia zdrowia. Zdiagnozowano również, że zielona lista krajów będzie przeglądana co dwa tygodnie w oparciu o porady urzędników zdrowia publicznego. Linia lotnicza reprezentowana przez Martina Haydena SC i Eoina O’Shea Bl, twierdzi, że środki to coś więcej niż tylko rady rządu dotyczące podróży do Irlandii jak i z Irlandii . Hayden zgodził się z sędzią Charlesem Meenanem, że jego argumentacja polega zasadniczo na tym, że rząd wprowadził faktycznie „obowiązkowe” przepisy „pod płaszczykiem porad”. „Ograniczenia” oznaczają stanowienie prawa przez władzę wykonawczą, które powinno było zostać ustanowione przez Oireachtas, powiedział pełnomocnik. Bez przechodzenia przez odpowiednie procesy, środki nie mają dodanych odpowiednich zasad kontroli i równowagi. Hayden powiedział, że „ograniczenia” mają rzeczywisty wpływ na ludzi, w tym na możliwość powrotu do pracy po powrocie do Irlandii z kraju, który nie znajduje się na „zielonej liście narodów”, bez przechodzenia w 14-dniową samoizolację. Adwokat dodał, że są też konsekwencje ubezpieczeniowe oraz, że ograniczenia wprowadzone przez rząd wywołały poważne pytania dla całej branży lotniczej w Irlandii. Ryanair stara się nie tylko o nakaz uchylenia środków, ale także o różne oświadczenia. Obejmują one oświadczenie, że ogłaszając ograniczenia rząd bezprawnie naruszył prerogatywy ustawodawcze Oireachtasu i naruszył artykuły 6, 40 i 15.2 irlandzkiej konstytucji. Ponadto poszukuje oświadczeń, że poza uprawnieniami i naruszają przepisy i artykuły ustawodawstwa, w tym ustawę o zdrowiu z 1970 r., ustawę o zdrowiu z 2020 r. (uprawnienia nadzwyczajne), kartę praw podstawowych UE i EKPC. Po rozpatrzeniu wniosku sędzia Meenan powiedział, że Ryanair poruszył ważne kwestie i polecił, aby wniosek o urlop był składany w obecności prawników respondentów państwowych. Skarga została wniesiona na zasadzie ex-parte, w sądzie obecna jest tylko jedna strona. Sędzia powiedział, że biorąc pod uwagę pilność sprawy, możliwe jest przeprowadzenie „rozprawy teleskopowej”, podczas której zarówno wniosek o urlop, jak i samo odwołanie są rozpatrywane w tym samym czasie. Sprawa powróci do sądu w połowie sierpnia.

Hello Irlandia Team

View all posts

Add comment

Hello Irlandia Team