2 April 2023
Home » Przebudzeni czyli nowy głos grupy irlandzkich lekarzy proponujących racjonalną strategię dla COVID19

Przebudzeni czyli nowy głos grupy irlandzkich lekarzy proponujących racjonalną strategię dla COVID19

Wczoraj pojawiła się w sieci informacja o nowej inicjatywie irlandzkich lekarzy pod przewodnictwem profesora chorób zakaźnych doktora Jacka Lamberta.

Czternastostronicowy dokument pod tytułem „Alternatywna strategia dla COVID19 – argument przemawiający za zdrowiem i socjoekonomicznym dobrobytem”, podpisany został przez licznych lekarzy a nawet polityków jak były minister transportu a jednocześnie GP Jim McDaid (w sumie 170 lekarzy i naukowców (wg portalu Gript.ie).

We wstępie dokumentu zwanego inaczej „White Paper” autorzy przyznają, że pierwotny lockdown w marcu miał swoje uzasadnienie jako działanie nacelowane na odciążenia służby zdrowia w oczekiwaniu na wysokie obłożenie pacjentami chorymi na COVID19 w momencie gdy jeszcze mało było danych epidemiologicznych i innych na temat wirusa SARS-COV-2. Taka polityka chroniąca najbardziej narażone na zachorowanie grupy i oszczędzająca system opieki zdrowotnej przez spowolnienie infekcji wirusem w społeczności nie ma już, zdaniem tych lekarzy, zastosowania kiedy początkowa faza epidemiologiczna wygasła wczesnym latem 2020 i obecnie wirus jest w fazie endemicznej.

Dalej dokument argumentuje, ze skoro sytuacja się zmieniła pod wieloma względami jak śmiertelność względem przypadków (cases), przeciągający się niski stopień dostępności do wszelakich usług służby zdrowia i zmniejszone ryzyko przeciążenia szpitali, a także przedłużony negatywny wpływ obecnej strategii na funkcjonowanie społeczeństwa, również strategię względem COVID19 należy dopasować do obecnie panujących warunków.

Wobec faktu niskiej śmiertelności z powodu COVID19 rzędu 0.23% we wszystkich grupach i okręgach, zbliżonej do umieralności na grypę w sezonach lat 2000, 2015 czy 2018 a także pogłębionej stanowczo wiedzy na temat wirusa poświadczonej różnorakimi badaniami i obserwacjami klinicznymi, jasne jest dla autorów, że strategia musi być bardziej celowa i dopasowana do ekonomicznych, socjologicznych i zdrowotnych uwarunkowań w Irlandii w oparciu o dynamikę kosztów względem benefitów wynikających z danego planu.

Dlatego w swoim bardzo szczegółowo i przejrzyście przygotowanym wywodzie z wieloma odniesieniami do badan naukowych i prac badawczych autorzy argumentują, że lockdown nie przynosi wymiernych korzyści na dłuższą metę, zwłaszcza w kwestii zmniejszenia śmiertelności, wbrew przeciwnie, powoduje szereg długotrwałych i negatywnych zjawisk jak:

– zwiększona śmiertelność w grupach nie należących do wysokiego ryzyka związanego z COVID 19 (wiek między 14-44 lat i 45 a 65 lat);

– zwiększona śmiertelność w domu z powodu chorób wieńcowych i chorób serca;

– zastój w diagnostyce nowotworów i wynikająca z tego oczekiwana zwiększona śmiertelność z powodu raka;

– brak dostępu do wsparcia dla zdrowia mentalnego przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na takie wsparcie dla społeczeństwa walczącego z depresją i innymi problemami psychicznymi;

– zwiększone ubóstwo i bezrobocie;

– załamanie gospodarki.

Wobec tego lekarze Ci stwierdzają, i słusznie: “We believe that Ireland needs a long term strategy that keeps the COVID19 curve flattened, while allowed life to go on as normally as possible.” Proponują zatem:

– zamianę twardego lockdown na pryncypia zarzadzania w czasie epidemii według zasad WHO z 2019 roku;

– przygotowanie planu na epidemie czy też pandemie w oparciu o te właśnie zalecenia WHO z 2019 roku przy uwzględnieniu zdrowia mentalnego i fizycznego przy ich implementacji;

– wypracowanie sensownych, praktycznych i bezpiecznych propozycji ponownego otwarcia edukacji, szpitali, komunikacji, turystyki, imprez sportowych i rekreacyjnych;

– intensywną i celowaną ochronę najbardziej narażonych na zachorowanie i zgon z powodu COVID19:

1) w tym dogłębną rewizję zastosowania testów PCR (liczba cykli dająca słaby wynik pozytywny, testy potwierdzające z zastosowaniem testów antygenowych, użycie testów dla przypadków z priorytetem w ramach systemu „track and tracing”; jakość testów);

2) zastosowanie szybkich testów antygenowych (ze śliny) dla grup ryzyka jak domy spokojnej starości czy szpitale a także na lotniskach, gdzie jest to wskazane;

3) użycie maseczki w sytuacji, gdzie dystansowanie jest niemożliwe (np. masowe imprezy) w celu ochrony najbardziej narażonych na infekcje do czasu opanowania wirusa w społeczności;

4) zadbanie o właściwe warunki pracy i wynagrodzenia a także regularne szybkie testy antygenowe w miejscach pracy o podwyższonym ryzyku zachorowania, np. w domach spokojnej starości.

– odbudowę funkcjonalnej służby zdrowia, w tym:

1) badań przesiewowych i diagnostyki nowotworów , chorób wieńcowych, planowych operacji jak wymiana stawów czy usuwanie katarakty, do poziomu sprzed roku 2020;

2) programu prewencyjnego w celu zapobiegania chorobom przewlekłym stanowiącym zwiększone ryzyko zachorowania na COVID19 (otyłość, insulino-odporność, niedobory witaminy D3);

3) przejrzyste planowanie czasowo-logistyczne dla implementacji szczepionki kiedy będzie już dostępna (tu autorzy sugerują, ze brak jasności w tej kwestii utrudnia wyjście z kowidowego kryzysu);

4) zwiększenia ilości lóżek szpitalnych i miejsc na oddziałach intensywnej terapii oraz zadbanie o odpowiedni program zatrudniania lekarzy i pielęgniarek;

– na koniec odbudowę morale i wiary w siebie wśród społeczeństwa Irlandii by potrafiono dojść do właściwych rozwiązań w tym kryzysie poprzez:

1) ponowne otwarcie obrad Specjalnego Komitetu ds. COVID19 w Oireachtas do nadzoru procesów decyzyjnych i legislacji w tym zakresie;

2) zmniejszenie sprawozdań NPHET z codziennych do mniej częstych by nie podżegać obaw i niepokojów w społeczeństwie, a raczej przedstawiać dane w szerokim kontekście;

3) otwarcie na uczciwą debatę w mediach na tematy związane z pandemią oraz zastąpienie narracji strachu w komunikacji ze społeczeństwem bardziej realistyczną informacją skupioną na ryzyku zachorowania w poszczególnych wrażliwych grupach populacji, realistycznymi celami, w szczególności dla młodych ludzi, które będą miały dla nich wymierne korzyści (higiena, dystansowanie, osobista odpowiedzialność);

4) przeniesienie nacisku w ramach służby zdrowia skupionej dotychczas na COVID19 w stronę całościowego uruchomienia usług zdrowia publicznego.

Dokument odniósł się również do analiz statystycznych przypadków infekcji COVID19 (cases) i śmiertelności w stosunku do wczesnej fazy pandemii i ponownego wprowadzenia lockdownu wskazując, że ilość tzw. cases zaczęła maleć zanim twarde restrykcje 5 stopnia zostały wprowadzone 21 października.

White paper rozprawia się z głównym narzędziem do śledzenia owych cases czyli testem PCR: „Problems and inconsistencies with PRC testing have been documented extensively (…): non standarised specimen collection techniques; no gold standard test yet identified; different tests used in different labs; no standarised acceptable CT values (cycle threshold – przyp. autora); inconsistent quality assurance programs; false positives; identification of irrelevant dead viral genetic material which can persist for months after infections; potential contamination of specimen, to name a few.”

‘Our numbers are inaccurate , our testing needs to be scaled up’ Dr. Jack Lambert

Autorzy podkreślają, że pacjenci, których pobrany materiał poddany jest 35 lub więcej cyklom testu PCR są bardzo mało prawdopodobni jako zaraźliwi, chyba że są testowani we wczesnym stadium infekcji i dlatego należy testy powtórzyć techniką PCR lub antygenową.

Wszystkim, którzy chcą zrozumieć, na czym polegają problemy z testem PCR i jego szerokim zastosowaniem na zdrowej społeczności, polecam serdecznie lekturę omawianego dokumentu, który w formie pliku załączamy poniżej.

Mamy jednocześnie nadzieję, że poparcie dla tej inicjatywy będzie rosnąć i spotka się z pozytywnym odzewem ze strony polityków i ekspertów. Racjonalna i wyważona debata nad strategią względem COVID19 jest pilnie potrzebna. Mimo, że autor niniejszego artykułu nie zgadza się ze wszystkimi postulatami White Paper, zwłaszcza z naciskiem na dalsze szerokie zastosowanie maseczek i wprowadzenie testów na lotnisku oraz wygórowane oczekiwania wobec szczepionki, dokument ten jest długo oczekiwanym i niezmiernie ważnym przyczynkiem do poważnej rozmowy o strategii wyjścia z lockdown na dobre. Do tej pory wspiera tę inicjatywę 170 lekarzy (wg portalu Gript.ie).

Hello Irlandia Team

View all posts

Add comment

Hello Irlandia Team